เรื่องเล่าจากบานบุรี
...
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายหาดบางรัต

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. ที่ผ่านมา ญวค.เป็นเจ้าภาพในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายหาดบางรัต

อ่านต่อ...

...
นักเรียนเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ "แปลงร่างวัสดุเหลือใช้เป็นสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ณ งานวิทยาศาสตร์ มอ.หาดใหญ่

ครูนำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ "แปลงร่างวัสดุเหลือใช้เป็นสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ทั้

อ่านต่อ...

...
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

อัลฮัมดุลลิลาฮฺสำหรับกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ หัวข้อ"

อ่านต่อ...


หน่วยงานภายใน
...

กลุ่มภารกิจบริหารกิจการนักเรียน

...

กลุ่มภารกิจบริหารวิชาการ

HWKS On Tube
งานบริการของเรา
-------
 • ----------
 • -----------
 • ----------
 • ----------
-----
 • --------
 • --------
 • --------

--------
------------

---------
 • ----------
 • ----------
 • ----------
 • ----------

------
 • ----------
 • ----------

-------
-----------

--------
 • ----------
 • ----------
 • ----------
 • ----------
 • ----------

--------
 • ----------

---------
-------------

---------
 • ----------
 • ----------
 • ----------

------
 • ----------
--------
---------

--------
--------------