อาคารของ ญวค.
...
อาคาร สำนักอำนวยการ
ประเภทอาคาร อาคารสำนักงาน
จำนวนชั้น 2 ชั้น
จำนวนห้อง 10 ห้อง
การใช้งาน ใช้เป็นสำนักงานและห้องผู้บริหาร
...
อาคาร สำนักงาน 1
ประเภทอาคาร อาคารสำนักงาน
จำนวนชั้น 2 ชั้น
จำนวนห้อง 5 ห้อง
การใช้งาน ใช้เป็นสำนักงาน ห้องประชุมและห้องผู้บริหาร
...
อาคาร สำนักงาน 2
ประเภทอาคาร อาคารสำนักงาน
จำนวนชั้น 2 ชั้น
จำนวนห้อง 3 ห้อง
การใช้งาน ใช้เป็นห้องพักครูและห้องเรียน
...
อาคาร อาคารเรียน อัล-อันดาลุส
ประเภทอาคาร อาคารเรียน
จำนวนชั้น 3 ชั้น
จำนวนห้อง 9 ห้องเรียน
การใช้งาน ใช้เป็นห้องเรียน
...
อาคาร อาคารเรียน อัล-ฟาติฮฺ
ประเภทอาคาร อาคารเรียน
จำนวนชั้น 3 ชั้น
จำนวนห้อง 6 ห้องเรียน 1 ห้องสมุด 2 ห้องปฏิบัติการฯ
การใช้งาน ใช้เป็นห้องเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
...
อาคาร อาคารเรียนชั่วคราว 1
ประเภทอาคาร อาคารเรียน
จำนวนชั้น ชั้นเดียว
จำนวนห้อง 2 ห้อง
การใช้งาน ใช้เป็นห้องเรียน
...
อาคาร อาคารเรียนชั่วคราว 2
ประเภทอาคาร อาคารเรียน
จำนวนชั้น ชั้นเดียว
จำนวนห้อง 3 ห้องเรียน 1 ห้องพลศึกษา
การใช้งาน ใช้เป็นห้องเรียนและห้องพลศึกษา
...
อาคาร ศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอาน
ประเภทอาคาร อาคารเรียน
จำนวนชั้น ชั้นเดียว
จำนวนห้อง 1 ห้อง
การใช้งาน ใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานและห้องเรียนท่องจำอัลกุรอาน
...
อาคาร โรงอาหาร
ประเภทอาคาร อาคารโรงอาหาร
จำนวนชั้น ชั้นเดียว
จำนวนห้อง -
การใช้งาน ใช้เป็นสถานที่รับประทาอาหารและมินิมาร์ท
...
อาคาร มินิมาร์ท ญวค.
ประเภทอาคาร อาคารบริการ
จำนวนชั้น ชั้นเดียว
จำนวนห้อง -
การใช้งาน ใช้เป็นมินิมาร์ท จำหน่ายสินค้าทั่วไป