อาคารของ ญวค.
...
อาคาร มัสยิดชาย
ประเภทอาคาร อาคารละหมาด
จำนวนชั้น ชั้นเดียว
จำนวนห้อง -
การใช้งาน ใช้เป็นอาคารละหมาดนักเรียนชาย
...
อาคาร มัสยิดหญิง
ประเภทอาคาร อาคารละหมาด
จำนวนชั้น ชั้นเดียว
จำนวนห้อง -
การใช้งาน ใช้เป็นอาคารละหมาดนักเรียนหญิง
...
อาคาร มัสยิดวามีย์
ประเภทอาคาร อาคารละหมาด
จำนวนชั้น ชั้นเดียว
จำนวนห้อง -
การใช้งาน ใช้เป็นอาคารละหมาดและศูนย์การเรียนรู้อัลกรอานของชุมชน
...
อาคาร หอพัก อัล-อามีน
ประเภทอาคาร อาคารหอพัก
จำนวนชั้น 4 ชั้น
จำนวนห้อง -
การใช้งาน ใช้เป็นอาคารหอพักนักเรียนชาย
...
อาคาร หอพัก อัล-อิคลาศ
ประเภทอาคาร อาคารหอพัก
จำนวนชั้น 4 ชั้น
จำนวนห้อง 8 ห้องใหญ่
การใช้งาน ใช้เป็นอาคารหอพักนักเรียนชาย
...
อาคาร หอพัก อัล-อามานะฮฺ
ประเภทอาคาร อาคารหอพัก
จำนวนชั้น 4 ชั้น
จำนวนห้อง 24 ห้อง
การใช้งาน ใช้เป็นอาคารหอพักนักเรียนหญิง
...
อาคาร หอพัก อัล-ฟาฏอนะฮฺ
ประเภทอาคาร อาคารหอพัก
จำนวนชั้น 4 ชั้น
จำนวนห้อง 46 ห้อง
การใช้งาน ใช้เป็นอาคารหอพักนักเรียนหญิง