เรื่องเล่าจากบานบุรี

วันที่ 17/08/2016

นักเรียนเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

ครูนำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ "แปลงร่างวัสดุเหลือใช้เป็นสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ทั้

อ่านรายละเอียด

วันที่ 17/08/2016

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

อัลฮัมดุลลิลาฮฺสำหรับกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ หัวข้อ"

อ่านรายละเอียด

วันที่ 17/08/2016

เข้าร่วม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณครูวิทยา พยายาม รองผู้อำนวยการภารกิจบริหารวิชาการ และตัวแทนนักเรียนชั้น ม.5/1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร ได้

อ่านรายละเอียด

วันที่ 10/08/2016

โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตซอล จังหวัดสงขลา ณ สนามกีฬาจิระนครหาดใหญ่

โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตซอล จังหวัดสงขลา ณ สนามกีฬาจิระนครหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 4 - 28

อ่านรายละเอียด

วันที่ 10/08/2016

กิจกรรมเก็บขยะสนามบินนานาชาติ หาดใหญ่ ร่วมกับชมรมมุสลิมรักษ์ความสะอาด

กิจกรรมเก็บขยะสนามบินนานาชาติ หาดใหญ่ ร่วมกับชมรมมุสลิมรักษ์ความสะอาด

อ่านรายละเอียด

วันที่ 04/11/2015

โครงการศึกษาดูงานแบบฝังตัว ค่ายลูกเสือนานาชาติ KEMNAS III

โครงการศึกษาดูงานแบบฝังตัว ค่ายลูกเสือนานาชาติ KEMNAS III

อ่านรายละเอียด

วันที่ 21/10/2016

กิจกรรมสานสัมพันธ์ ฟุตซอลกระชับมิตร ญวค.-อัศศิดดีก

กิจกรรมสานสัมพันธ์ ฟุตซอลกระชับมิตร ญวค.-อัศศิดดีก

อ่านรายละเอียด