เรื่องเล่าจากบานบุรี | โครงการสัมพันธ์ชุมชนและบำเพ็ญประโยชน์(เก็บขยะช่วงทำฮัจญ์)

27/09/2015 | post by kholil

...

โครงการสัมพันธ์ชุมชนและบำเพ็ญประโยชน์(เก็บขยะช่วงทำฮัจญ์)