เรื่องเล่าจากบานบุรี | กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

17/08/2016 | post by admin

...

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

อัลฮัมดุลลิลาฮฺสำหรับกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ วันที่ 12 สิงหาคม 2559 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ หัวข้อ"เธอ...เป็นได้มากกว่าผู้หญิง" บรรยายโดย อุมมีนุรยีลัน งานนี้ทำเอานักเรียนน้ำตาซึมไปตามๆกัน กับคำว่า The Princess  ภาพประกอบ