เรื่องเล่าจากบานบุรี | การศึกษาต่อในประเทศตูรกีและบอกเล่าสถานการณ์ของตุรกีในปัจจุบัน

17/08/2016 | post by admin

...

การศึกษาต่อในประเทศตูรกีและบอกเล่าสถานการณ์ของตุรกีในปัจจุบัน

คุณมูซันนา วงษ์สัน อดีตนายกสมาคมนักเรียนไทยในตุรกี ที่มาให้ความรู้เรื่องการศึกษาต่อในประเทศตูรกีและบอกเล่าสถานการณ์ของตุรกีในปัจจุบัน อันเป็นอีกกิจกรรมเพื่อสร้างความความเข้าใจ การศึกษาต่อ การให้แรงบรรดาลใจต่อนักเรียนม.ปลายของเราในวันนี้ ดูภาพประกอบ