เรื่องเล่าจากบานบุรี | วิทยากรบรรยายวันครู หัวข้อ "ครู ผู้สร้างการแปลี่ยนแปลง"

25/08/2016 | post by admin

...

วิทยากรบรรยายวันครู หัวข้อ "ครู ผู้สร้างการแปลี่ยนแปลง"

หัวหน้าศูนย์กุรอานโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "ครู ผู้สร้างการแปลี่ยนแปลง" โดยครูฏอวุส บินญามาลุดดีน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มอ.หาดใหญ่ จัดโดย ชมรมมุสลิม มอ.หาดใหญ่ ขอขอบคุณที่เชิญเป็นเกียรติในงานครั้งนี้ ขออัลลอฮตอบแทนความดีและบารอกัต ตลอดไป ดูภาพประกอบ