เรื่องเล่าจากบานบุรี | ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาสี BANBURI GAME"11

09/09/2016 | post by admin

...

ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาสี BANBURI GAME"11

ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาสี BANBURI GAME"11
ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2559
มากกว่าคำว่าชัยชนะ....คือ การมีสุขภาพที่ดี
มากกว่าคำว่าชัยชนะ....คือ ความสามัคคีและการให้อภัย
มากกว่าคำว่าชัยชนะ....คือ ความเป็นพี่น้อง
เพราะเราคือ ครอบครัวหาดใหญ่วิทยาคาร ดูภาพประกอบ