เรื่องเล่าจากบานบุรี | กิจกรรมมอบของฮาดียะฮฺ แด่นักเรียนท่องจำอัลกุรอานประจำเดือน

21/07/2015 | post by kholil

...

กิจกรรมมอบของฮาดียะฮฺ แด่นักเรียนท่องจำอัลกุรอานประจำเดือน