เรื่องเล่าจากบานบุรี | กิจกรรมเก็บขยะสนามบินนานาชาติ หาดใหญ่ ร่วมกับชมรมมุสลิมรักษ์ความสะอาด

10/08/2016 | post by admin

...

กิจกรรมเก็บขยะสนามบินนานาชาติ หาดใหญ่ ร่วมกับชมรมมุสลิมรักษ์ความสะอาด

กิจกรรมเก็บขยะสนามบินนานาชาติ หาดใหญ่ ร่วมกับชมรมมุสลิมรักษ์ความสะอาด วันที่ 9 สิงหาคม 2559 นักเรียนดข้าร่วมจำนวน 40 คน ดูภาพประกอบ