เรื่องเล่าจากบานบุรี | โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตซอล จังหวัดสงขลา ณ สนามกีฬาจิระนครหาดใหญ่

10/08/2016 | post by admin

...

โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตซอล จังหวัดสงขลา ณ สนามกีฬาจิระนครหาดใหญ่

โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตซอล จังหวัดสงขลา ณ สนามกีฬาจิระนครหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 4 - 28 สิงหาคม 2559 รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ,16 และ 18 ปี ดูภาพประกอบ