เรื่องเล่าจากบานบุรี | นักเรียนเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

17/08/2016 | post by admin

...

นักเรียนเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

ครูนำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ "แปลงร่างวัสดุเหลือใช้เป็นสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย งานวิทยาศาสตร์ มอ.หาดใหญ่ วันที่ 17 สิงหาคม 2559 ดูภาพประกอบ