เรื่องเล่าจากบานบุรี | ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายหาดบางรัต

17/08/2016 | post by admin

...

ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายหาดบางรัต

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. ที่ผ่านมา ญวค.เป็นเจ้าภาพในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายหาดบางรัต อันเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาใน 3 อำเภอ คือ หาดใหญ่ รัตภูมิ บางกล่ำ และรอบนี้มีบางส่วนที่มาจาก อ.เมืองด้วย รวมทั้งสิ้นมากกว่า 20 โรง

มีวาระหลักๆ เพื่อการยกระดับคุณภาพของโรงเรียนไปด้วยกันทั้งด้านวิชาการ ด้านผลสัมฤทธิ์ งานประกันคุณภาพ เป็นต้น 

ดูภาพประกอบ