เรื่องเล่าจากบานบุรี | วิทยากรบรรยายวันครู หัวข้อ "ครู ผู้สร้างการแปลี่ยนแปลง"

25/08/2016 | post by admin

...

วิทยากรบรรยายวันครู หัวข้อ "ครู ผู้สร้างการแปลี่ยนแปลง"

หัวหน้าศูนย์กุรอานโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "ครู ผู้สร้างการแปลี่ยนแปลง" โดยครูฏอวุส บินญามาลุดดีน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มอ.หาดใหญ่ จัดโดย ชมรมมุสลิม มอ.หาดใหญ่ ขอขอบคุณที่เชิญเป็นเกียรติในงานครั้งนี้ ขออัลลอฮตอบแทนความดีและบารอกัต ตลอดไป ดูภาพประกอบ

เรื่องเล่าล่าสุด
นักเรียนเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ | 17/08/2016
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ | 17/08/2016
เข้าร่วม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 17/08/2016
โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตซอล จังหวัดสงขลา ณ สนามกีฬาจิระนครหาดใหญ่ | 10/08/2016
กิจกรรมเก็บขยะสนามบินนานาชาติ หาดใหญ่ ร่วมกับชมรมมุสลิมรักษ์ความสะอาด | 10/08/2016
โครงการศึกษาดูงานแบบฝังตัว ค่ายลูกเสือนานาชาติ KEMNAS III | 04/11/2015
กิจกรรมสานสัมพันธ์ ฟุตซอลกระชับมิตร ญวค.-อัศศิดดีก | 21/10/2016

เรื่องเล่าทั้งหมด...