เรื่องเล่าจากบานบุรี | ต้อนรับคณะทีมผู้บริหาร ครูและนักเรียนจาก Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Damai Riau Indonesia

09/11/2016 | post by admin

...

ต้อนรับคณะทีมผู้บริหาร ครูและนักเรียนจาก Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Damai Riau Indonesia

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. ที่ผ่านมาโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคารได้ต้อนรับคณะทีมผู้บริหาร ครูและนักเรียนจาก Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Damai Riau Indonesia เพื่อร่วมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างนักเรียนสองโรงเรียนตลอดจนการแลกเปลี่ยนในการพัฒนาและลงนามความร่วมมือ(MOU)ในการยกระดับคุณภาพของทั้ง 2 โรงเรียนต่อไป อินชาอัลลอฮฺ ดูภาพประกอบ