เรื่องเล่าจากบานบุรี | บรรยากาศในกิจกรรม "วางทุกงาน อ่านทุกคน" กิจกรรมส่งเสริมและสร้างบรรยากาศแห่งการอ่าน

30/11/2016 | post by admin

...

บรรยากาศในกิจกรรม "วางทุกงาน อ่านทุกคน" กิจกรรมส่งเสริมและสร้างบรรยากาศแห่งการอ่าน

หลากหลายบรรยากาศในกิจกรรม "วางทุกงาน อ่านทุกคน" กิจกรรมส่งเสริมและสร้างบรรยากาศแห่งการอ่านทุกๆ คน ตั้งแต่นักเรียนไปจนถึงผู้บริหารของเราเลยครับ

เหตุการณ์เมื่อวานของโรงเรียนเราครับ
แอ็ดนี้ช้อบ...ชอบ.. บรรยากาศแบบนี้จริงๆ ^^ ดูภาพประกอบ